โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์ ระเบียบ

บุคลากร

เอกสารเผยแพร่/

คู่มือ

E-Payment

CMSS

แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

ช่องทางการติดต่อ

ระบบแจ้งผล

เลื่อนเงินเดือน

ผู้บริหารสถานศึกษา


ข้อมูลอัตรากำลัง


แบบฟอร์มและคู่มือ ว.PA

(Performance Agreement)

จาก สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

อาคาร 4 (อาคารสีเหลือง) ณ โรงเรียนเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

สถานที่รับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 อาคารโพธิ์เงิน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ-ตำแหน่งครูผู้สอน-21-กรกฎาคม-2565.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Tel. 042-813-112