หน้าแรก


ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • 8.p.r.b.edu.pdf   1031กิโลไบต์ - 7 มิ.ย. 2559 01:46 โดย น.ส.ชุติมา ธีรศิลป (เวอร์ชัน 2)
    ‎พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ‎

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3975&org_name=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88&org_images=modules/e-organization/images/1312860478-person.jpg


นายสมพงษ์  พรมใจ
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
 
http://202.143.139.179/e-office/modules.php?name=e-organization&file=popup_org.php&id=3694&org_name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C%20%20%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&org_images=modules/e-organization/images/1336631766-person.jpg

นายพงษ์พิเชษฐ์  กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลTo-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »