หน้าแรก


ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • 8.p.r.b.edu.pdf   1031กิโลไบต์ - 7 มิ.ย. 2559 01:46 โดย น.ส.ชุติมา ธีรศิลป (เวอร์ชัน 2)
    ‎พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ‎

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 


นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑
 

นาง ปัทมา  สิมพลา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                        

To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »