รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560

วันที่โพสต์: Nov 03, 2017 8:2:23 AM

    1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

    2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง