ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับโอนข้าราชการฯ.pdf
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย).pdf
ประกาศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.pdf
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย.pdf


ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1).pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
คำร้องขอย้าย.pdf
รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf
ประกาศรับโอนข้าราชการ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร).pdf
ข้อมูลอัตรากำลัง 25 มิถุนายน 2564.pdf
ว_17__2564 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน.pdf
ว7-64 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
ว23-63 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา.pdf

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ว24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

ว9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ว10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว11-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ว12-2564.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย.pdf

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3.pdf

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ.pdf

ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คู่มือฯ ว9-2564 (ครู).pdf
คู่มือฯ ว10-2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา).pdf
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง-ผอ.รร.-6.pdf

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย-กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ.pdf

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

คู่มือสอบแข่งขันฯ-ปี-2564-ฉบับเต็ม.pdf

คู่มือสอบแข่งขันฯ ปี 2564 (ฉบับเต็ม)

คู่มือ-ว-1-ปี-64-ล่าสุด.pdf

คู่มือ ว 1 ปี 64

ติดต่อเรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

201 ถนนเลย - เชียงคาน บ้านปากภู ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทร. 0-4281-3112 ต่อ 4

โทรสาร 0-04281-1697

http://loei1.go.th