วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:47:37 AM

เรื่องที่ 1 การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่องที่ 2 การจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562