แก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์: May 07, 2019 8:49:49 AM

สพป.เลย เขต 1 โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เห็นชอบแก้ไขประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จากเดิม จำนวน 19 โรง แก้ไขเป็น จำนวน 16 โรง รายละเอียดตามประกาศที่แนบด้านล่าง