แก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบฯ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่โพสต์: May 12, 2016 7:13:17 AM