สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Nov 02, 2018 8:33:47 AM

รับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.๑ รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้