รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วันที่โพสต์: Aug 02, 2020 7:38:37 AM

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไปรายงานตัววันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑