รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Jun 04, 2018 9:18:29 AM

ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดประกาศ