รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Feb 15, 2018 3:21:48 AM

สพป.ลย.1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2561

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)