รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Jun 18, 2020 2:5:43 AM

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 17 ตำแหน่ง และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 41 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร" (เอกสารดังแนบไฟล์)