รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์: Feb 01, 2021 8:15:37 AM

จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามประกาศ จำนวน ๕ ชุด

ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย.๑ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย