ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Jun 17, 2021 9:52:32 AM

่ตามประกาศ สพป.เลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างฯ ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่รับสมัคร จึงขอยกเลิกประกาศ สพป.ลย. 1 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564