ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Dec 06, 2018 5:25:50 AM

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ สพฐ. ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑-วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th