ประกาศ สพป.ลย.1 เรื่อง รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 2:56:24 AM