ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Mar 29, 2016 6:13:31 AM