ประกาศ กศจ.เลย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.ลย 1

วันที่โพสต์: Apr 18, 2016 4:10:45 AM