ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: May 21, 2020 8:5:11 AM

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก จะทำเป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัว โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัครให้ทราบต่อไป