ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Mar 05, 2018 8:30:58 AM

เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย รายละเอียดตามประกาศฯ(ดังแนบ)