ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่โพสต์: Jun 05, 2020 10:57:2 AM

สอบวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู ถนนเลย -ท่าลี่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รายละเอียดดังประกาศ(ดังแนบ)