ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่โพสต์: Sep 24, 2018 4:29:25 AM

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทพบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯดังแนบ