ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

วันที่โพสต์: Oct 17, 2018 9:21:11 AM

กำหนดวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังแนบ