ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Jun 20, 2018 3:38:26 AM

กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รายละเอียดดังประกาศ