ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Jul 18, 2019 4:18:20 AM

กำหนดสอบ ภาค ก การสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๕.๓๐ น.

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยดาวน์โหลดประกาศได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th