ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Nov 15, 2018 11:37:46 AM

รายงานตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.- 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1