ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Sep 07, 2018 3:29:6 AM

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังประกาศ