ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Oct 26, 2018 9:39:18 AM

คุณสมบัติเป็นลูกจ้างรายเดิมตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตามโครงการคืนครุให้นักเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.ลย.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 รับสมัครวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 (รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้)