ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่โพสต์: Jun 05, 2020 3:37:14 AM

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (เอกสารดังแนบไฟล์)