ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Jul 22, 2020 9:23:57 AM

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20-24 และ 29-30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียด ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th ทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 2861 (เอกสารดังแนบไฟล์)