ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40

วันที่โพสต์: Sep 13, 2019 5:2:18 AM

ด้วย สพป.ลย.1 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)