ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์: Nov 21, 2019 6:10:49 AM

สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี

และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้พร หากประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้