ประกาศคณะกรรมการสรรหา กศจ.เลย เรื่อง การสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่โพสต์: Aug 01, 2016 7:54:7 AM