ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินประกอบการย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่โพสต์: Jul 05, 2016 7:30:47 AM