ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินประกอบการย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)

วันที่โพสต์: Jul 05, 2016 7:34:58 AM