ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

วันที่โพสต์: Jun 06, 2017 2:10:1 PM

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อโรงเรียนว่างเพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย พ.ศ.2560 >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<

  • รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2560

  • ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

  • แต่งกายสุภาพ

-

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 คลิกอ่านรายละเอียด >>รายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชี<<

- ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขรายละเอียดตารางการจัดห้องสอบผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว. 21 เมษายน 2560 >>> 1.ไฟล์ประกาศ >>> 2.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ก และ ข >>> 3.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ค

- NEWS ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว. 10 เมษายน 2560

- NEWS ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว.28 มีนาคม 2560 >>อ่านรายละเอียด<<

- NEWS ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง คุณวุฒิและรายวิชาชีพครู ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู >>อ่านรายละเอียด<<

- NEWS ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ลว.24 มีนาคม 2560 >>อ่านต่อ<<

- NEWS ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ลว.21 มีนาคม 2560 >>อ่านต่อ<<