ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Mar 12, 2018 11:21:12 AM

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561

เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)

สำนักงานเขตพี่้นที่การศึกษาเลยเขต 1