คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Jan 07, 2019 5:1:21 AM