ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562

วันที่โพสต์: Aug 07, 2019 9:3:43 AM

ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 เพื่อใช้สำหรับบริหารอัตรากำลัง