ขยายเวลาประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์: Apr 15, 2020 6:25:47 AM

ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด และเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน ๓ เล่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ หากพันกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดดังประกาศดังแนบ