การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Sep 25, 2018 6:46:47 AM

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1มารายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น.ถึง 10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2)

สพป.ลย.1