กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ส.ค. 2562 02:03 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562
30 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ตำแหน่งว่างรอง ผอ.ร.ร.pdf กับ บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
30 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
29 ก.ค. 2562 23:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.docx กับ ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด ผู้บริหารย้าย (1).pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร..pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
29 ก.ค. 2562 22:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร..pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
29 ก.ค. 2562 22:58 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด ผู้บริหารย้าย (1).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
24 ก.ค. 2562 21:27 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2562 21:26 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2562 03:49 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศผล.pdf กับ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
24 ก.ค. 2562 03:49 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ก.ค. 2562 01:52 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
22 ก.ค. 2562 01:52 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 ก.ค. 2562 07:32 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
18 ก.ค. 2562 07:29 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แนบ frame (1).png กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ผังที่นั่งสอง.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ แนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิสอบรอง ผอ.สพท..pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการพัฒนาครู2561.pdf กับ ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 02:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว21.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนภูมิวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ