กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการพัฒนาครู2561.pdf กับ ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 02:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว21.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนภูมิวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนภูมิการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 20:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 19:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนบริหารอัตรากำลัง : Planning
11 ก.ค. 2562 18:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แต่งตั้งย้ายข้าราชการครู.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ