กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2563 21:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอน
13 ก.ค. 2563 20:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 ก.ค. 2563 20:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2563)
13 ก.ค. 2563 04:41 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ สพป.ลย.1.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
13 ก.ค. 2563 04:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ปี 2563
13 ก.ค. 2563 04:07 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ นำออกไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:06 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:06 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:06 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ Untitled Post
13 ก.ค. 2563 03:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ จันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 03:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ จันทร์เพ็ย ชูฤทธิ์.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 03:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน.pdf กับ การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอน
13 ก.ค. 2563 03:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอน
13 ก.ค. 2563 03:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2563)
13 ก.ค. 2563 03:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2563)
13 ก.ค. 2563 03:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 ก.ค. 2563 03:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 ก.ค. 2563 01:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ สรุปผลการพัฒนาครูปี 62.pdf กับ ประจำปี 2562
13 ก.ค. 2563 01:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2562
13 ก.ค. 2563 01:57 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2562
13 ก.ค. 2563 01:48 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง Untitled Post