กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 5สอบข้อเขียน.xlsx กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4มาตรการป้องกัน.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 3ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2ตารางการจัดห้องสอบ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1ประกาศรายชื่อ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1-1ประกาศรายชื่อ-001.jpg กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
10 เม.ย. 2560 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ เพื่อสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560
2 เม.ย. 2560 01:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
19 มี.ค. 2560 04:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ACFrOgDHmy2gSZzasDFXpYXFt-rWq5xynQ1XMLj...B1WaXgX9dO9Acc5887VYxCFwbfYIfyemigSgI=-001.jpg กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2560 04:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 34299001534141489920860_1.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2560 04:27 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
28 พ.ย. 2559 20:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป59.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:22 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป59.jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:22 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:19 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
28 พ.ย. 2559 20:06 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง รายงานเรื่องร้องเรียน
27 พ.ย. 2559 22:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 5-Personnel.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ flpalbm.opf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-18-05.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
11 พ.ย. 2559 03:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ใบสมัครคัดเลือกฯ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
11 พ.ย. 2559 03:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดฯ.pdf กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
11 พ.ย. 2559 03:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ ผบ.ภาพ 11.jpg กับ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559