กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 พ.ย. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 63.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
13 พ.ย. 2563 00:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563
13 พ.ย. 2563 00:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
13 พ.ย. 2563 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel ปี 2563
13 พ.ย. 2563 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel ปี 2563
13 พ.ย. 2563 00:04 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel V2
13 พ.ย. 2563 00:03 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel V2
13 พ.ย. 2563 00:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel V2
13 พ.ย. 2563 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 10อุ่น.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 9พันวิภา.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 5พี่นา.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 7แต๋ว.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4เพ็ญ.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 6พี่สั้น.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 3ไก่.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 8วี.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 23:29 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2ตุ๊ก.jpg
12 พ.ย. 2563 23:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2ตุ๊ก.jpg กับ บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 21:21 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel V2
12 พ.ย. 2563 21:20 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 1ผอ.กลุ่ม.jpg
12 พ.ย. 2563 21:19 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 1ผอ.กลุ่ม.jpg