กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ธ.ค. 2561 22:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ file21543819520 (1).doc กับ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ file11543819520.pdf กับ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ธ.ค. 2561 19:45 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
21 พ.ย. 2561 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนปี61.pdf กับ การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
21 พ.ย. 2561 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
15 พ.ย. 2561 03:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการสรรหาครูผู้ทรงปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
15 พ.ย. 2561 03:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
13 พ.ย. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผุ้ทรงปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 00:38 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:37 นายวรพล ราชพัฒน์ สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:35 นายวรพล ราชพัฒน์ นำออกไฟล์แนบ 199208_บัญชีจัดสรรโอนเงินซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV_2.pdf จาก วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 00:35 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 00:34 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ 199208_บัญชีจัดสรรโอนเงินซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV_2.pdf กับ วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:32 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:30 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ 8205.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:25 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:24 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า สร้าง 2561-11
2 พ.ย. 2561 01:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาสสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี62.pdf กับ สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2 พ.ย. 2561 01:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
31 ต.ค. 2561 03:45 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการคัดเลือกได้พี่เลี้ยงเด็กพิการปี62.pdf กับ ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
31 ต.ค. 2561 03:45 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 ต.ค. 2561 02:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปี62.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒