กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ก.ค. 2562 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 19:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนบริหารอัตรากำลัง : Planning
11 ก.ค. 2562 18:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แต่งตั้งย้ายข้าราชการครู.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 01:45 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ งานขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 00:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 00:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อุ่นเรือน ศิริหล้า.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีช่วยราชการ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 22:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รักษ์ธภรณ์ นาลา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ บุญทวี สมหมาย.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ปัทมา สิมพลา.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
10 ก.ค. 2562 22:28 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประจำปี 2562
10 ก.ค. 2562 22:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนอัตรากำลัง2559-25562.pdf กับ ประจำปี 2562
10 ก.ค. 2562 22:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ประจำปี 2562
10 ก.ค. 2562 22:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง 2562
10 ก.ค. 2562 22:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนบริหารอัตรากำลัง
10 ก.ค. 2562 22:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ การจัดกระอบอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2562.xls จาก แผนบริหารอัตรากำลัง
10 ก.ค. 2562 22:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แผนบริหารอัตรากำลัง
10 ก.ค. 2562 21:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ การจัดกระอบอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2562.xls กับ แผน
10 ก.ค. 2562 21:25 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
10 ก.ค. 2562 21:09 info สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
10 ก.ค. 2562 21:09 info สพป.เลย 1 แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ