กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 พ.ค. 2561 03:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศูนย์เฉาะกิจ.jpg กับ สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 25398818_129985254456536_2698589173812632492_n.png กับ ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:32 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ckks
3 พ.ค. 2561 01:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ..pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ มาตรการป้องกันภัย ส่ง สพฐ. ฉบับสมบูรณ์.pdf กับ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ปก.jpg กับ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1 พ.ค. 2561 21:44 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาทุนภาพ.jpg จาก ไม่มีชื่อ
1 พ.ค. 2561 21:44 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ไม่มีชื่อ
1 พ.ค. 2561 21:43 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook