กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ค. 2562 01:52 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
22 ก.ค. 2562 01:52 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
18 ก.ค. 2562 07:32 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
18 ก.ค. 2562 07:29 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แนบ frame (1).png กับ หน้าแรก
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ผังที่นั่งสอง.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ แนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิสอบรอง ผอ.สพท..pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 ก.ค. 2562 21:18 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แนบ รายงานผลการพัฒนาครู2561.pdf กับ ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 04:19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
12 ก.ค. 2562 02:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว21.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนภูมิวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แผนภูมิการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:14 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ขั้นตอนการประเมินคำขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ว17.pdf จาก ขั้นตอนการให้บริการ
12 ก.ค. 2562 02:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา.pdf กับ ขั้นตอนการให้บริการ
11 ก.ค. 2562 20:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
11 ก.ค. 2562 20:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561
11 ก.ค. 2562 20:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2561