กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผุ้ทรงปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 00:38 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:37 นายวรพล ราชพัฒน์ สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:35 นายวรพล ราชพัฒน์ นำออกไฟล์แนบ 199208_บัญชีจัดสรรโอนเงินซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV_2.pdf จาก วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 00:35 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 00:34 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ 199208_บัญชีจัดสรรโอนเงินซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV_2.pdf กับ วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:32 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:30 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ 8205.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:25 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
11 พ.ย. 2561 19:24 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า สร้าง 2561-11
2 พ.ย. 2561 01:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาสสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี62.pdf กับ สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2 พ.ย. 2561 01:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
31 ต.ค. 2561 03:45 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการคัดเลือกได้พี่เลี้ยงเด็กพิการปี62.pdf กับ ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
31 ต.ค. 2561 03:45 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 ต.ค. 2561 02:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปี62.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 ต.ค. 2561 02:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 ต.ค. 2561 05:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
24 ต.ค. 2561 05:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
17 ต.ค. 2561 02:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
17 ต.ค. 2561 02:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
17 ต.ค. 2561 00:01 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:00 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แนบ Untitled-3.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:58 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:58 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ วาระการประชุม ตค.61.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า