กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ต.ค. 2563 20:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม).pdf กับ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ตามประกาศเพิ่มเติม)
18 ต.ค. 2563 20:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ตามประกาศเพิ่มเติม)
18 ต.ค. 2563 20:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2563
18 ต.ค. 2563 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯ.pdf กับ รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผุ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2563
18 ต.ค. 2563 20:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผุ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2563
18 ต.ค. 2563 20:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
18 ต.ค. 2563 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม).pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
18 ต.ค. 2563 20:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
7 ก.ย. 2563 23:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลอัตรากำลัง 20 ก.ค.63.xls กับ ข้อมูลอัตรากำลัง 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
7 ก.ย. 2563 23:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ข้อมูลอัตรากำลัง 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
25 ส.ค. 2563 04:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หลักเกณฑ์ - วิทยฐานะครูและบุคลากร (ว21).pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
25 ส.ค. 2563 00:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หลักเกณฑ์ - วิทยฐานะครูและบุคลากร (ว21).pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
25 ส.ค. 2563 00:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หลักเกณฑ์ - วิทยฐานะครูและบุคลากร (ว21).pdf กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 ส.ค. 2563 20:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อรพิน น้อยบัวทอง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ส.ค. 2563 20:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ อรพิน น้อยบัวทอง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ส.ค. 2563 20:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ อรพิน น้อยบัวทอง.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
9 ส.ค. 2563 20:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อรพิน น้อยบัวทอง.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 ส.ค. 2563 00:38 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานธุรการ.pdf กับ รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
2 ส.ค. 2563 00:38 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
27 ก.ค. 2563 21:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
27 ก.ค. 2563 21:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ
22 ก.ค. 2563 02:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือ สพฐ. ว3924.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 5.ใบสมัคร-รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ (3).doc กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 4.ประกาศรับสมัคร-ตำแหน่งบริหารระดับต้น-รองเลขาก.ค.ศ.รองเลขาสช.ผู้ช่วยเลขา-สพฐ..pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า