กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย.pdf กับ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งบุคลาการทางคณิตศาสตร์.pdf กับ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งธุระการโรงเรียน.pdf กับ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
5 มี.ค. 2561 00:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แนบท้ายรายชื่อธุรการไม่มีสิทธิ์.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5 มี.ค. 2561 00:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แนบท้ายรายชื่อธุรการ.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5 มี.ค. 2561 00:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แนบท่ายรายชื่อบุคลากรคณิตศาสตร์.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5 มี.ค. 2561 00:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5 มี.ค. 2561 00:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
5 มี.ค. 2561 00:28 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
5 มี.ค. 2561 00:25 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
14 ก.พ. 2561 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รับสมัครธุรการ61.pdf กับ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
14 ก.พ. 2561 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
8 ม.ค. 2561 22:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-01-09_13-50-40.png กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ เอกสารประกอบทั้ง 4 รายการ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
3 พ.ย. 2560 01:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001 (36).jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001(35).jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
13 ต.ค. 2560 01:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 01:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 01:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

เก่ากว่า | ใหม่กว่า