กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.พ. 2561 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รับสมัครธุรการ61.pdf กับ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
14 ก.พ. 2561 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
8 ม.ค. 2561 22:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:52 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-01-09_13-50-40.png กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ เอกสารประกอบทั้ง 4 รายการ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
8 ม.ค. 2561 22:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
3 พ.ย. 2560 01:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001 (36).jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 001(35).jpg กับ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
3 พ.ย. 2560 01:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
13 ต.ค. 2560 01:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 01:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 01:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล
13 ต.ค. 2560 00:41 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
13 ต.ค. 2560 00:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ประกาศแก้ไขรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ.pdf กับ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
13 ต.ค. 2560 00:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 320458.jpg กับ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
13 ต.ค. 2560 00:39 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
20 ส.ค. 2560 20:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1)
18 ส.ค. 2560 00:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ann170860_1.jpg กับ การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1)
18 ส.ค. 2560 00:52 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ (ครั้งที่ 1)
6 มิ.ย. 2560 07:10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 สร้าง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า