กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 ก.ย. 2561 20:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างคอมพิวเตอร์.pdf กับ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
6 ก.ย. 2561 20:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
11 ก.ค. 2561 21:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ วันที่ 12 ก.ค. 2561 ประชุม conference เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลัก และวิธีการที่ กคศ. กำหนด (ว 21_2560) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:50 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
11 ก.ค. 2561 20:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
27 มิ.ย. 2561 01:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง
27 มิ.ย. 2561 01:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง.pdf กับ งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง
27 มิ.ย. 2561 01:11 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง
26 มิ.ย. 2561 02:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ วิชาเอกนาฏศิลป์.pdf กับ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
26 มิ.ย. 2561 02:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
19 มิ.ย. 2561 20:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
19 มิ.ย. 2561 20:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
4 มิ.ย. 2561 02:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครครูอัตราปี61.pdf กับ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
4 มิ.ย. 2561 02:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
10 พ.ค. 2561 07:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 07:16 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 25398818_129985254456536_2698589173812632492_n.png จาก ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1252394424-person.jpg กับ หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นาง ปัทมา สิมพลา.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ค. 2561 03:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.

เก่ากว่า | ใหม่กว่า