กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.พ. 2562 20:56 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่ง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562.pdf กับ รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562ชื่อ
20 ก.พ. 2562 20:56 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562.pdf กับ รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562ชื่อ
20 ก.พ. 2562 20:56 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562ชื่อ
30 ม.ค. 2562 19:39 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ทดสอบ
30 ม.ค. 2562 19:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ทดสอบ
30 ม.ค. 2562 19:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
6 ม.ค. 2562 21:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6 ม.ค. 2562 20:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ไม่แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อัตรากำลังครู_0001.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว 7996 _0001.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว 24 _0001.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง_0001.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ คำร้องขอย้าย_0001.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
28 ธ.ค. 2561 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒
12 ธ.ค. 2561 00:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
11 ธ.ค. 2561 19:21 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 19:21 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 19:20 นายวรพล ราชพัฒน์ นำออกไฟล์แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc จาก วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:47 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:47 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:43 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
5 ธ.ค. 2561 22:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ IMG_20181206_0002.pdf กับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑

เก่ากว่า | ใหม่กว่า