กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 พ.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
29 พ.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
29 พ.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร..pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
29 พ.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
26 พ.ค. 2563 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ,ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต.pdf กับ การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 2563 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์.pdf กับ การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
26 พ.ค. 2563 21:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ค. 2563 02:19 นางจิรภา ฟองชัย แนบ สถิติ10 มิ.ย.62.pdf กับ ข้อมูลจำนวนบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ประจำปี 2562)
21 พ.ค. 2563 02:19 นางจิรภา ฟองชัย สร้าง ข้อมูลจำนวนบุคลากร สังกัด สพป.เลย เขต 1 (ประจำปี 2562)
21 พ.ค. 2563 01:05 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการนักจิต.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
21 พ.ค. 2563 01:05 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
19 พ.ค. 2563 20:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหานักจิตปี2563.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19 พ.ค. 2563 20:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
17 พ.ค. 2563 20:32 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการปี63.pdf กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
17 พ.ค. 2563 20:32 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
30 เม.ย. 2563 00:26 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรับสมัครนักจิต.pdf กับ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
30 เม.ย. 2563 00:26 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 เม.ย. 2563 06:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
27 เม.ย. 2563 06:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.pdf กับ ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
27 เม.ย. 2563 06:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.docx กับ ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
27 เม.ย. 2563 06:58 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
14 เม.ย. 2563 23:25 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศตำแหน่งว่างผุู้บริหาร(เพิ่มเติม)ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓.pdf กับ ขยายเวลาประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
14 เม.ย. 2563 23:25 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ขยายเวลาประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2563 23:48 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2563 23:48 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด ผู้บริหารย้าย (1).pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า