กิจกรรมล่าสุดของไซต์

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf กับ Untitled
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf กับ Untitled
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf กับ Untitled
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561.pdf กับ Untitled
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง Untitled
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิ.ย..pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี (O28)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.docx กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี (O28)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี (O28)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ O26.pdf กับ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
9 ก.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2562
9 ก.ค. 2563 00:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2562
9 ก.ค. 2563 00:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ บุคลากรใน สพท..pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลครูในสถานศึกษา.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลวิชาเอก.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ข้อมูลการถือจ่ายเงินวิทยฐานะ.jpg จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
9 ก.ค. 2563 00:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประจำปี 2563
9 ก.ค. 2563 00:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประจำปี 2563
9 ก.ค. 2563 00:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข นโยบาย : Policy
8 ก.ค. 2563 23:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ สถิติผู้มาติดต่อรับบริการ ปี พ.ศ.2563.jpg จาก ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
8 ก.ค. 2563 23:50 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
7 ก.ค. 2563 23:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ มาตารฐานวิชาเอกเกษียณ.pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
7 ก.ค. 2563 23:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ บุคลากรใน สพท..pdf กับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า