กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 พ.ค. 2561 07:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 07:16 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 25398818_129985254456536_2698589173812632492_n.png จาก ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1252394424-person.jpg กับ หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นาง ปัทมา สิมพลา.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ค. 2561 03:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศูนย์เฉาะกิจ.jpg กับ สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 25398818_129985254456536_2698589173812632492_n.png กับ ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:32 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑
7 พ.ค. 2561 21:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ckks

เก่ากว่า | ใหม่กว่า