กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 มิ.ย. 2561 20:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
19 มิ.ย. 2561 20:38 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
4 มิ.ย. 2561 02:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครครูอัตราปี61.pdf กับ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
4 มิ.ย. 2561 02:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
10 พ.ค. 2561 07:17 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 07:16 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ 25398818_129985254456536_2698589173812632492_n.png จาก ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1252394424-person.jpg กับ หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ค. 2561 01:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นาง ปัทมา สิมพลา.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ค. 2561 03:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศูนย์เฉาะกิจ.jpg กับ สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:33 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2561 03:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:17 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง ข่าประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ
8 พ.ค. 2561 03:16 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย 1 สพฐ.
7 พ.ค. 2561 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ฉก.คศ.สพป.เลย ๑

เก่ากว่า | ใหม่กว่า