กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ต.ค. 2561 02:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
17 ต.ค. 2561 02:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
17 ต.ค. 2561 00:01 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
17 ต.ค. 2561 00:00 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แนบ Untitled-3.jpg กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:58 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:58 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ วาระการประชุม ตค.61.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:26 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
16 ต.ค. 2561 00:25 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ main.png กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561
14 ต.ค. 2561 14:26 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
11 ต.ค. 2561 00:48 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข วาระการประชุม
11 ต.ค. 2561 00:47 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า สร้าง 2561-10
11 ต.ค. 2561 00:47 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า นำออกไฟล์แนบ font1.zip จาก วาระประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 00:47 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า ลบ วาระประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 00:24 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แนบ font1.zip กับ วาระประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
11 ต.ค. 2561 00:24 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า สร้าง วาระประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
10 ต.ค. 2561 23:59 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า แก้ไข agenda
10 ต.ค. 2561 23:56 นางอุ่นเรือน ศิริหล้า สร้าง agenda
1 ต.ค. 2561 23:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการปี62.pdf กับ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1 ต.ค. 2561 23:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
24 ก.ย. 2561 23:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf กับ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
24 ก.ย. 2561 23:46 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
23 ก.ย. 2561 21:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
23 ก.ย. 2561 21:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6 ก.ย. 2561 20:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างคอมพิวเตอร์.pdf กับ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า