กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ธ.ค. 2561 00:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข หน้าแรก
11 ธ.ค. 2561 19:21 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 19:21 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 19:20 นายวรพล ราชพัฒน์ นำออกไฟล์แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc จาก วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:47 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:47 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล.doc กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561 18:43 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:36 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
10 ธ.ค. 2561 23:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf กับ วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
5 ธ.ค. 2561 22:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ IMG_20181206_0002.pdf กับ ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
5 ธ.ค. 2561 22:29 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ file21543819520 (1).doc กับ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ file11543819520.pdf กับ ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ธ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ธ.ค. 2561 19:45 นายวรพล ราชพัฒน์ แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
21 พ.ย. 2561 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนปี61.pdf กับ การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
21 พ.ย. 2561 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
15 พ.ย. 2561 03:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการสรรหาครูผู้ทรงปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
15 พ.ย. 2561 03:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
13 พ.ย. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผุ้ทรงปี62.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 23:37 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ย. 2561 00:38 นายวรพล ราชพัฒน์ แก้ไข วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:37 นายวรพล ราชพัฒน์ สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
13 พ.ย. 2561 00:35 นายวรพล ราชพัฒน์ นำออกไฟล์แนบ 199208_บัญชีจัดสรรโอนเงินซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV_2.pdf จาก วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า