ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร

โพสต์18 พ.ค. 2564 21:56โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
ว7/2564 ลว 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร