ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โพสต์27 เม.ย. 2563 06:57โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2563 06:59 ]
ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1 ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร ปี พ.ศ.2562
2 ข้อมูลการย้ายผู้บริหารปี พ.ศ.2563
3 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2562
4 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2563
ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 เม.ย. 2563 06:57
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
27 เม.ย. 2563 06:57
Comments