สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 พ.ย. 2561 01:33โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รับสมัครระหว่างวันที่ ๕-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.ลย.๑  รายละเอียดดังประกาศแนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
2 พ.ย. 2561 01:33
Comments