รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562ชื่อ

โพสต์20 ก.พ. 2562 20:55โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2562