รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2563

โพสต์18 ต.ค. 2563 20:20โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2563 20:22 ]
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
18 ต.ค. 2563 20:20
Comments