รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โพสต์2 ส.ค. 2563 00:38โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ไปรายงานตัววันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
2 ส.ค. 2563 00:38
Comments