รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์11 พ.ค. 2559 03:54โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

Ĉ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ค. 2559 03:54
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
11 พ.ค. 2559 03:54
Comments